Pasparta

Pasparta

je považována za velmi důležitou součást obrazu. Za poměrně málo peněz s ní můžete pozvednout obraz o několik úrovní výš. Jsou samozřejmě obrazy, ke kterým se nehodí, velká část obrazů jí ale potřebuje.

Pasparta je barevná plocha, která vyplňuje prostor mezi obrázkem a rámem, popř. olejem. Její barva a velikost dotváří celkový dojem z obrazu a vytváří mu prostředí, ve kterém může nejlépe zapůsobit. Paspartování je tradiční řemeslo, které ovšem v posledních letech prodělalo značný vývoj technologie výroby a používaných materiálů. Díky tomu je dnes možné vyřezávat do pasparty nejrůznější tvary nebo několik výřezů najednou.

Za standard se považuje pasparta o tloušťce 1,5 mm. Slabší pasparty obvykle najdete ve výrobcích  obchodních domů, rámaři je používají jen výjimečně. Ze spodní strany je jádro opatřeno bílým papírem a z vrchní strany různými barvami.

Většina rámů, pokud nemluvíme o rámech na plátna by měli mít paspartu. Pasparta má několik funkcí:

Ochranná – pasparta je mezi sklem a obrázkem, je silná zhruba 1,5mm . Obrázek se tedy na sklo nepřilepí, což se v čase může stát.

Schová některé místa, poškození, zarovná okraje a vystředí obrázek do rámu tak, aby vypadal dobře. Když dáte například fotku do rámu, berte v úvahu, že 0,5 cm z každé strany zmizí. Často není obrázek dobře na středu, nebo opticky vyvážený, i k tomu nám pomůže pasparta

Dá obrázku vzdušnost a prostor.  Rám, vystupuje nad úroveň skla, minimálně několik mm, ale i třeba pár cm. Rám pak na obrázek „vrhá stín“ kraje obrázku (fotky) nejsou dobře vidět. To je samozřejmě jen pocitové a špatně se to popisuje, chce to vyzkoušet. Ze zkušenosti ale mohu říct, že například pokud k obrázku A4 přidáme paspartu 4-5 cm širokou (dole např. 6-6,5 cm – vypadá to lépe) bude vypadat výrazně lépe.

Příklad použití pasparty je možné vidět na následujících obrázcích. Přidáním pasparty se změní jeho estetické vnímání. Obrázky jsou stejné, ale u druhého je přidána jednoduchá bílá pasparta o šířce 45­mm. Obrázek tak dostane hloubku.